Declară-ţi victoria!

Categories: Articole

declara-ti-victoriaNoi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului .(2 Corinteni 3:18).

 
 Chiar şi atunci când ţi se pare că orice speranţă este pierdută şi că totul se prăbuşeşte peste tine, nu dispera; îndreptă-ţi privirea tot spre Cuvânt. A privi în Cuvânt nu înseamnă să te uiţi în gol la paginile Bibliei, ci înseamnă să studiezi, să meditezi, să acţionezi şi să depinzi de mesajul Lui pentru tine. Prin meditaţie îi dai posibilitatea Cuvântului să îţi pătrundă duhul, sufletul şi trupul.

Când treci prin încercări declară-ţi cu îndrăzneală victoria asupra oricărei situaţii. Cuvântul lui Dumnezeu rostit cu credinţă va triumfa întotdeauna. Aşa că dă glas credinţei tale în faţa oricărei împotriviri. Aşa a procedat David când l-a confruntat pe Goliat. A făcut declaraţii victorioase înainte să pornească la luptă împotriva lui: „Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî şi-ţi voi tăia capul; astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor păsărilor cerului şi fiarelor pământului. Şi tot pământul va şti că Israel are un Dumnezeu” (1 Samuel 17:46). Ce verset motivator! David nu şi-a pus încrederea în abilităţile lui fizice, în agilitate sau forţă, ci „în Numele Domnului oştirilor”(1 Samuel 17:45). 

Laudă-te cu Domnul tău, declarându-ţi victoria înaintea bătăliei. Nu uita că eşti mai mult decât biruitor. Mai mare este Cel ce este în tine decât cel ce este în lume (1 Ioan 4:4). Poţi totul prin Cristos care te întăreşte (Filipeni 4:13).
Tu eşti un învingător în Isus Cristos. Tu nu poţi fi înfrânt. Nu este de mirare că apostolul Pavel spune în Romani 8:35-37:  „Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Cristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?… În toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.”


Leave a Reply