Viziunea: Viziunea noastră este ca poporul român să fie fericit, iar Dumnezeu să fie Domnul poporului român. Dorim ca toţi oamenii din ţara noastră să fie mântuiţi, să fie scoşi din Împărăţia întunericului şi strămutaţi în Împărăţia luminii. Împlinirea acestei viziuni se va face prin mai mulţi paşi. Mai întâi, dorim să câştigăm oraşul Reşiţa pentru Isus. Aceasta se va realiza prin împlinirea poruncii lui Isus de a predica Evanghelia, de a face ucenici, de a-i boteza, de a elibera şi vindeca bolnavii prin rugăciune, învăţare, predicare şi slujire personală.

Ajutaţi-ne să câştigăm România pentru Isus !

 • Noi credem în inspiraţia verbală şi plenară a Bibliei, credem că ea este infailibilă, unica şi finala autoritate în materie de credinţă şi conduită (2 Tim. 3:16, 2 Pet. 1:20);
 • Noi credem într-un Dumnezeu unic şi veşnic, existând în trei persoane: TATĂL, FIUL şi DUHUL SFÂNT (1 Ioan 5:1-21, Mat. 28:19);
 • Noi credem că ISUS CRISTOS este Fiul lui Dumnezeu, unic, de aceeaşi esenţă cu Tatăl, Dumnezeu în întregime (cu privire la umanitatea sa), conceput de la Duhul Sfânt şi întrupat din Fecioara Maria (Luca 1:26-35, Ioan 1:14-18);
 • Noi credem că Domnul Isus Cristos a fost crucificat pentru păcatele noastre, a fost îngropat şi a înviat a treia zi după Scripturi, s-a înălţat la cer, de unde va reveni a doua oară pentru a-şi răpi Biserica. El este astăzi la dreapta Tatălui ca unic Mijlocitor şi Mântuitor al oamenilor (1 Cor. 15:1-4, F.A. 2:34-36, 1 Tim. 2:5);
 • Noi credem în revenirea Domnului Isus pe pământ, în judecata morţilor, în judecata din ziua de apoi cu răsplătirea veşnică a celor răi, a lui Satan şi a îngerilor lui (Mat. 25:31-33, Apoc. 20:10-15, 2 Tes. 1:5-9);
 • Noi credem că Duhul Sfânt este persoană în Sfânta Treime, consubstanţial cu Tatăl şi Fiul în Fiinţa Divină, coegal, coetern şi coexistent (1 Ioan 5:7-8, Mat. 28:19-20);
 • Noi credem că naşterea din nou, justificarea şi salvarea sunt efectuate de Duhul Sfânt prin credinţa omului şi harul atotsuficient a lui Dumnezeu şi lucrarea pe cruce a lui Isus Cristos, primind în schimb dreptul de copil al lui Dumnezeu (Efes. 2:8, Rom. 5:11, Ev. 9:11-22);
 • Noi credem în sfinţirea progresivă ca urmare a naşterii din nou, prin credinţa că sângele curăţitor al lui Isus Cristos, prin Sfânta Scriptură şi prin Duhul Sfânt; sfinţenia personală fiind standard de viaţă pentru poporul lui Dumnezeu (1 Pet. 1:1-16, 2:9);
 • Noi credem în botezul cu Duhul Sfânt ca experienţă personală urmând salvării, având evidenţa scripturală iniţială a vorbirii în alte limbi date de Duhul Sfânt (F.A. 2:1-4, 8:14-17);
 • Noi credem în operarea tuturor darurilor Duhului Sfânt enumerate în 1 Cor. cap. 12, Rom. cap. 12, Efes. 4:11, în vederea zidirii Trupului mistic al lui Cristos pe pământ, adică Biserica;
 • Noi credem în botezul în apă, prin scufundare, în Numele Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, practicat la maturitate, la cerere, după ce omul a fost născut din nou, ca urmare a ascultării de porunca Domnului Isus (Mat. 28:18-19, F.A. 2:37-39);
 • Noi credem că ÎNCHINAREA ESTE ESENŢIALĂ şi trebuie să penetreze fiecare domeniu din viaţa creştinului. Credem în importanţa slăvirii, laudei şi închinării înaintea lui Dumnezeu, prin diferite forme de manifestări biblice, atât ale vieţii personale, cât şi a vieţii de biserică (Ioan 4:23-24, Col. 3:16, Ps. 150);
 • Noi credem că închinarea nou-testamentală este restaurată pe baza Cortului lui David (F.A. 15:15-17);
 • Noi credem că ne identificăm cu denumirea de creştin (F.A. 11:26, 1 Pet. 4:16);
 • Noi credem în vindecare şi eliberare fizică şi spirituală (1 Pet. 2:24, 2 Cor. 10:4-5);
 • Noi credem că împărtăşirea credincioşilor cu trupul şi sângele Domnului – euharistia practicată la Cina Domnului reprezintă un element vital al vieţii spirituale în biserica locală (1 Cor. 11:23-32, Mat. 26:26-28);
 • Noi credem că Biserica universală, formată din răscumpăraţii Domnului Isus de-a lungul secolelor reprezintă Trupul mistic al lui Cristos. Biserica contemporană este compusă din biserici locale autonome, guvernate conform principiilor Noului Testament (F.A. 15:22, Mat. 16:18);
 • Noi credem că voia lui Dumnezeu este să avem o atitudine corectă faţă de stat şi faţă de autoritatea statului, suntem datori a ne supune legilor ţării potrivit Cuvântului lui Dumnezeu şi suntem datori a ne ruga pentru autorităţi (1 Tim. 2:1-3, Rom. 13:1-7);
 • Noi credem că avem datoria să-i iubim pe toţi oamenii, indiferent de rasă, naţionalitate sau convingere religioasă (1 Ioan 4:8).